Regels Covid-19 vanaf 8/1/2021
Salvator Welzijnscentrum

Regels Covid-19 vanaf 8/1/2021

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Geachte bewoners,

Beste familieleden,

Er is weer een jaar voorbij en wij zouden graag van de gelegenheid gebruik willen maken om jullie een welgemeend gelukkig en gezond nieuw jaar te wensen. Het zal een jaar worden waar het woord “vaccinatie” centraal zal staan.

Ook willen wij jullie bedanken voor jullie steun en het correct toepassen van onze richtlijnen in deze periode. We hopen dat we hier in 2021 ook op kunnen rekenen.

V-day (vaccinatie dag) is voor ons ook dichterbij aan het komen. We kunnen jullie het heugelijke nieuws brengen dat wij op 20 januari de levering zullen ontvangen voor de vaccinatie van onze bewoners. De dagen daarop volgend zullen wij overgaan tot vaccinatie. Maar liefst 330 van onze bewoners hebben toegezegd. DANK U WEL.

Belangrijk is dat ook na de vaccinatie de richtlijnen strikt opgevolgd worden.

De huidige richtlijnen zoals hieronder beschreven blijven van toepassing. Wij vragen echter wel, indien iemand van de 4 vaste bezoekers of iemand uit de naaste omgeving (nauwe contacten) ziek is, thuis te blijven tot volledig herstel en minstens 72 uur symptoomvrij is.

Eveneens benadrukken we dat onze richtlijnen op de campus van Salvator Welzijnscentrum vzw strikt dienen gevolgd te worden. Indien wij merken dat er een inbreuk is op deze richtlijnen, zullen wij een individueel bezoekersverbod opleggen van 14 dagen. Hier hanteren wij een nultolerantie.

Uitgangsregeling

 • Wandelen op het terrein kan met de 4 vaste bezoekers, mits naleving van de richtlijnen rond mondneusmasker, handhygiëne en de verschillende overheden (overlegcomité, …);
 • De voorziening kan steeds verlaten worden door de bewoner voor een medische afspraak, een zakelijke afspraak of een één op één afspraak. (Enkele voorbeelden: dokter, advocaat, notaris, kerkhof overleden partner,…);
 • Verboden om drukke plaatsen op te zoeken zoals markten, grootwarenhuizen, familiefeesten, enz..

Bezoekersregeling

 • Registratie verplicht aan de ingangen;
 • Een mondneusmasker wordt altijd gedragen, ook op de bewonerskamer;
 • Steeds respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter;
 • De deur blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer;
 • Bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer en heeft geen toegang tot de openbare ruimtes (o.a. leefruimte) en de verpleegpost;
 • Goede handhygiëne d.w.z. handen wassen en ontsmetten voor en na het bezoek;
 • 4 vaste bezoekers per bewoner voor bezoek op de kamer;
 • Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer;
 • Geen nauwe contacten;
 • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden;
 • Er is geen bezoek mogelijk indien de bezoeker teruggekeerd is van een reis uit een oranje of rode zone. Dit tot 14 dagen na terugkomst;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen;
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

! Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden. Dit mits toestemming van CRA en directie.

Dienstverlening

 • Kapsalons blijven gesloten;
 • De werking van onze vrijwilligers blijft voorlopig uitgesteld.

Deze richtlijnen gelden voorlopig tot en met 14 februari 2021.

 

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen steeds aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor uzelf en onze medewerkers.

 

Met vriendelijke en veilige groet,

 

Salvator Welzijnscentrum vzw