Regels Covid-19 vanaf 26/04/2021
Salvator Welzijnscentrum

Regels Covid-19 vanaf 26/04/2021

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Geachte bewoners en cliënten,

Beste familieleden,

Daar onze richtlijnen binnen onze vzw gelden tot en met zondag 25 april 2021, willen wij jullie een update geven van onze aangepaste richtlijnen op campus Salvator Welzijnscentrum vzw.

Onze basisregels blijven cruciaal, ook al hebben we de vaccinaties achter de rug: afstand houden, handhygiëne, dragen van een chirurgisch mondneusmasker.

We  benadrukken dat onze richtlijnen op de campus van Salvator Welzijnscentrum vzw verder strikt dienen gevolgd te worden zoals beschreven. Indien wij merken dat er een inbreuk is op deze richtlijnen, zullen wij een individueel bezoekersverbod opleggen van 7 dagen. Hierbij hanteren wij een nultolerantie.

Onderstaande nieuwe richtlijnen gaan in vanaf maandag 26/04/2021 en lopen tot en met zondag 30/05/2021.

 

 1. Uitgangsregeling

Tot en met 14 mei 2021

 • Wandelen op het terrein kan met bewoner en max. 3 personen, mits naleving van de richtlijnen rond chirurgisch mondneusmasker en handhygiëne;
 • Verlaten van het domein enkel voor medische of zakelijke afspraken;
 • Bewoners zijn verplicht om bij het verlaten van de afdeling een chirurgisch mondneusmasker te dragen.

Vanaf 15 mei 2021

Bewoners kunnen ten alle tijden het terrein verlaten, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals gelden buiten de voorziening, conform de  nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers.

 

 1. Dienstverlening
 • Interne kapsalons openen vanaf 26 april 2021.

 

 1. Bezoekersregeling
 • Registratie verplicht aan de ingangen;
 • Een chirurgisch mondneusmasker wordt altijd gedragen, ook op de bewonerskamer;
 • Steeds respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter;
 • Goede handhygiëne d.w.z. handen wassen en ontsmetten voor en na het bezoek;
 • De deur blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer;
 • Bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer en heeft geen toegang tot de openbare ruimtes (o.a. leefruimte, cafetaria’s) en de verpleegpost;
 • 4 bezoekers per bewoner, deze bezoekers mogen wisselen telkens op de 1ste en de 15de van de maand voor bezoek op de kamer. Op de wisseldagen kunnen er geen 8 bezoekers langskomen. Hier komen de eventuele 4 nieuwe bezoeker langs d.w.z. dat er bezoek mogelijk is van 2 keer 4 bezoekers per maand;
 • Kinderen onder de 10 jaar worden niet meegeteld in de 4 bezoekers;
 • Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer;
 • Geen knuffelcontacten;
 • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden;
 • Er is geen bezoek mogelijk indien de bezoeker teruggekeerd is van een reis dit tot 14 dagen na terugkomst;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen;
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

! Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden. Dit mits toestemming van CRA en directie.

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen steeds aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor onze bewoners/cliënten, onze medewerkers en uzelf.

 

Met vriendelijke en veilige groet,

 

Salvator Welzijnscentrum vzw