Je bekijkt nu Regels Covid-19 vanaf 6 september 2021
Salvator Welzijnscentrum

Regels Covid-19 vanaf 6 september 2021

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Geachte bewoners en cliënten,

Beste familieleden,

De huidige richtlijnen binnen onze vzw gelden tot en met zondag 5 september 2021. Onderstaande maatregelen zijn van toepassing vanaf 6 september 2021, tenzij anders vermeld.

Onze basisregels blijven cruciaal:

1. Een goede handhygiëne;
2. Correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker;
3. Verplichting om vanaf het betreden van de voorziening een chirurgisch mondneusmasker te dragen;
4. Het vermijden van hoog-risicocontacten;
5. Respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter;
6. Ventileren en verluchten van bewonerskamers en leefruimtes.

Bepaalde omstandigheden, zoals (vermoeden) besmetting of uitbraak, rechtvaardigen dat beslist wordt om (tijdelijk) strenger te zijn dan de huidige maatregelen. Hierbij maken wij steeds de afweging tussen het bewaken van de veiligheid en het bewaken van het psychosociaal welzijn van onze bewoner/cliënt.

De richtlijnen zullen in 3 fases aangepast worden, dit op:

– 6 september 2021
– 20 september 2021
– 4 oktober 2021

6 september

Bezoekersregeling

 • Een chirurgisch mondneusmasker wordt altijd gedragen, enkel en alleen op de bewonerskamer mag deze afgezet worden;
 • De deur blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer;
 • Zet het venster op klap indien u op bezoek komt;
 • Bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer;
 • Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer;
 • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden;
 • Er is geen bezoek mogelijk indien de bezoeker teruggekeerd is van een reis (rode zone) en dit tot 14 dagen na terugkomst;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen;
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

! Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden. Dit mits toestemming van CRA en directie.

Mondneusmasker bewoners

 • Onze bewoners/cliënten dienen geen mondneusmasker meer te dragen binnen onze vzw.

20 september

Ergo/animatie

 • Uitbreiding activiteiten: opstart workshops voor onze bewoners.

Cafetaria’s

 • Cafetaria Herstelverblijf blijft gesloten t.e.m. 3 oktober;
 • Cafetaria Woon- en zorgcentrum blijft gesloten t.e.m. 3 oktober;
 • Opstart 17 september van een “take away bar” op het buitenterras van de cafetaria Woon- en zorgcentrum
  • Maximum 4 personen per tafel;
  • Mondmasker verplicht;
  • Uitzondering: enkel indien men zit, mag het mondneusmasker afgezet worden.

4 oktober

Ergo/animatie

 • Verdere uitbreiding van het activiteiten aanbod in groep.

Cafetaria’s

 • Heropening cafetaria’s Herstelverblijf en Woon- en zorgcentrum
  • Maximum 4 personen per tafel;
  • Mondneusmasker verplicht;
  • Uitzondering: enkel indien men zit mag het mondneusmasker afgezet worden;
  • Verluchting en ventilatie: ramen zullen openstaan en wij vragen om deze ook niet te sluiten;
  • CO2-meter zal geplaatst worden.

Deze richtlijnen blijven van toepassing tot u een volgende update bezorgd wordt.

Met vriendelijke en veilige groet,

Salvator Welzijnscentrum vzw