Regels Covid-19 vanaf 5 juli 2021
Salvator Welzijnscentrum

Regels Covid-19 vanaf 5 juli 2021

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Geachte bewoners en cliënten,

Beste familieleden,

De huidige richtlijnen binnen onze vzw gelden tot en met zondag 4 juli 2021, deze worden verlengd tem zondag 1 augustus 2021.

Onze basisregels blijven cruciaal: afstand houden, handhygiëne, dragen van een chirurgisch mondneusmasker.

We  benadrukken dat onze richtlijnen op de campus van Salvator Welzijnscentrum vzw verder strikt dienen gevolgd te worden zoals beschreven. Indien wij merken dat er een inbreuk is op deze richtlijnen, zullen wij een individueel bezoekersverbod opleggen van 7 dagen. Hierbij hanteren wij een nultolerantie.

Onderstaande richtlijnen zijn op dit moment van toepassing.

 1. Uitgangsregeling

Bewoners kunnen ten alle tijden het terrein verlaten, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals gelden buiten de voorziening, conform de nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers.

 1. Cafetaria’s

Op 21 juni is er een zomerbar geopend in ons park.

De cafetaria’s binnen zullen gesloten blijven tot en met 15 september 2021

 1. Bezoekersregeling
 • Een chirurgisch mondneusmasker wordt altijd gedragen, ook op de bewonerskamer;
 • Steeds respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter;
 • Goede handhygiëne d.w.z. handen wassen en ontsmetten voor en na het bezoek;
 • De deur blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer;
 • Bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer en heeft geen toegang tot de openbare ruimtes (o.a. leefruimte, cafetaria’s) en de verpleegpost;
 • Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer;
 • Geen knuffelcontacten;
 • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden;
 • Er is geen bezoek mogelijk indien de bezoeker teruggekeerd is van een reis dit tot 14 dagen na terugkomst;
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen;
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

 

! Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden. Dit mits toestemming van CRA en directie.

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen steeds aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor onze bewoners/cliënten, onze medewerkers en uzelf.

Met vriendelijke en veilige groet,

Salvator Welzijnscentrum vzw