Regels Covid-19 vanaf 27/1/2021
Salvator Welzijnscentrum

Regels Covid-19 vanaf 27/1/2021

 • Leestijd:3 minuten gelezen

Geachte bewoners en cliënten,

Beste familieleden,

Graag delen we jullie mee dat op 21 en 22 januari 2021 onze bewoners, onze cliënten en onze medewerkers van Salvator Welzijnscentrum vzw hun 1ste Covid-19 vaccin hebben mogen ontvangen.

Op 11 en 12 februari 2021 zal het 2de vaccinatiemoment plaatsvinden indien onze vzw gespaard blijft van een Covid-19 uitbraak. Om dit 2de vaccinatiemoment mogelijk te maken doen we een oproep aan iedereen om de interne richtlijnen strikt op te volgen. Enkel en alleen als we samenwerken en de maatregelen respecteren kunnen we dit tweede vaccinatiemoment voor iedereen in onze vzw realiseren.

We benadrukken dat onze richtlijnen op de campus van Salvator Welzijnscentrum vzw strikt dienen gevolgd te worden. Indien wij merken dat er een inbreuk is op deze richtlijnen, zullen wij een individueel bezoekersverbod opleggen van 14 dagen. Hier hanteren wij een nultolerantie. Bij deze willen we bijkomend vragen om vanaf heden bij ieder bezoek:

    • Een proper chirurgisch mondneusmasker te dragen als u de campus betreedt. Studies hebben aangetoond dat deze minder doorlaatbaar zijn dan stoffen mondmaskers en dus meer bescherming bieden. In noodgeval mag u een aantal chirurgische mondneusmasker vragen aan het onthaal van het WZC en Herstelverblijf;
    • Geen eten of drinken te nuttigen tijdens uw bezoek.

Wij vragen uitdrukkelijk, indien iemand van de 4 vaste bezoekers of iemand uit de naaste omgeving (nauwe contacten) ziek is, thuis te blijven tot volledig herstel en minstens 72 uur symptoomvrij is.

1.Uitgangsregeling

  • Wandelen op het terrein kan met de 4 vaste bezoekers, mits naleving van de richtlijnen rond mondneusmasker, handhygiëne en de verschillende overheden (overlegcomité, …);
  • De voorziening kan steeds verlaten worden door de bewoner voor een medische afspraak, een zakelijke afspraak of een één op één afspraak. (Enkele voorbeelden: dokter, advocaat, notaris, kerkhof overleden partner,…);
  • Verboden om drukke plaatsen op te zoeken zoals markten, grootwarenhuizen, familiefeesten, enz..

2. Bezoekersregeling

  • Registratie verplicht aan de ingangen;
  • Een chirurgisch mondneusmasker wordt altijd gedragen, ook op de bewonerskamer;
  • Steeds respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter;
  • De deur blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer;
  • Bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer en heeft geen toegang tot de openbare ruimtes (o.a. leefruimte) en de verpleegpost;
  • Goede handhygiëne d.w.z. handen wassen en ontsmetten voor en na het bezoek;
  • 4 vaste bezoekers per bewoner voor bezoek op de kamer;
  • Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer;
  • Geen nauwe contacten;
  • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden;
  • Er is geen bezoek mogelijk indien de bezoeker teruggekeerd is van een reis uit een oranje of rode zone. Dit tot 14 dagen na terugkomst;
  • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen;
  • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van de die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

! Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden. Dit mits toestemming van CRA en directie.

 1. Dienstverlening
  • Kapsalons blijven gesloten;
  • De werking van onze vrijwilligers blijft voorlopig uitgesteld.

Deze richtlijnen gelden voorlopig tot en met 28 februari 2021.

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen steeds aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor uzelf en onze medewerkers.

Met vriendelijke en veilige groet,

Salvator Welzijnscentrum vzw