Visie

Wij, directie en medewerkers van het Salvator Welzijnscentrum geloven dat God oneindig goed is. Vanuit dit geloof willen wij aan elke bejaarde die zorg nodig heeft een nieuwe thuis bieden door hem/haar met optimale zorg te omringen.

Wij willen dit realiseren door:

  • de kwaliteit van de zorg voortdurend te evalueren en te verbeteren
  • een dienstverlening te bieden met hoofd, handen en hart
  • respect te tonen voor elke unieke mens en diens fundamentele gelijkwaardigheid
  • de oudere en zijn familie en de collega’s als mens nabij te zijn
  • aandacht te hebben voor zingeving via o.m. een pastorale werking
  • oog te hebben voor de totale mens en zijn omgeving

Wij willen samenwerken, als medewerkers aan éénzelfde opdracht, in een sfeer van collegialiteit en gelijkwaardigheid. Wij waarderen de unieke bijdrage van elke betrokkene.  Alle belanghebbenden kunnen een steentje bijdragen aan onze opdracht via een participatief beleid.

Wij, directie en medewerkers van het Salvator Welzijnscentrum, engageren ons vanuit onze christelijke inspiratie om naar het voorbeeld van Christus – de Salvator – de goedheid en menslievendheid van God uit te dragen.

Top