Salvator welzijnscentrum vzw

Visie

Wij, directie en medewerkers van het Salvator Welzijnscentrum geloven dat God oneindig goed is. Vanuit dit geloof willen wij aan elke bejaarde die zorg nodig heeft een nieuwe thuis bieden door hem/haar met optimale zorg te omringen…

Ons team

Onze meer dan 300 gemotiveerde medewerkers zorgen samen voor een kwaliteitsvolle zorg.

Inspraak

De zorg om een kwaliteitsvolle zorgverlening is een gemeenschappelijke opdracht. Wij waarderen dan ook de unieke bijdrage van elke betrokkene…

Top