Maatregelen Covid-19

Geachte bewoners en cliënten,
Beste familieleden,

De piek van deze corona-epidemie is sinds enige tijd verminderd en daarom is een terugkeer naar een normalisatie van de werking en het wonen en leven in onze organisatie aangewezen.

De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad moeten hierbij steeds gevolgd worden.
Voor mensen die tot een risicogroep behoren, acht de Nationale Veiligheidsraad het noodzakelijk om extra voorzorgsmaatregelen te blijven nemen.

Directie en medisch verantwoordelijken maken de inschatting hoe het nieuwe normaal kan herstarten.

Nadat in de organisatie de versoepelde maatregelen toegepast zijn, kunnen bepaalde omstandigheden rechtvaardigen dat er wordt beslist een stap terug te zetten. Het is de directie die deze beslissing neemt. De beslissing kan, naar gelang de omstandigheden, betrekking hebben op de gehele organisatie, een deel ervan of een bewoner/cliënt.

Bij ouderen en personen met chronische aandoeningen is het risico op ernstige ziekte groter. Luchtweginfecties kunnen zich in organisaties snel verspreiden door intensief contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners, zorgverleners, bezoekers en vrijwilligers.

De algemene voorzorgsmaatregelen blijven vanzelfsprekend van tel:
Goede handhygiëne
Goede hoest- en nieshygiëne
Het dragen van een mondmasker

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen over fase 5 van ons exitplan. Deze zal vanaf maandag 6 juli aanvangen.

 

1) Bezoek

Volgende bezoekregels gelden:

Registratie: verplicht via tablets aan de ingangen (WZC, Herstelverblijf en binnentuin achterzijde gebouw).

Maximaal 2 personen tegelijk op de kamer van de bewoner.

Alle bezoekers dragen verplicht een eigen mondmasker op ons domein.

De beperking van slechts 2 geregistreerde bezoekers per bewoner vervalt. Ook andere   familie/naasten mogen terug langskomen.

De bezoekuren zijn doorlopend.

Social distancing (1,5 m) wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.

Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.

Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen. Bewoners besmet met het COVID-19 virus zullen 21 dagen geïsoleerd worden.

Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden.

Een bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer van de bewoner.

Het is niet toegelaten om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen op de kamer. Er zal een bezoekerstoilet voorzien en aangeduid worden.

Gelieve ervoor te zorgen dat de handen gewassen en ontsmet zijn voor en na het bezoek aan de bewoner. Alcoholgel zal voorzien worden aan de ingangen en is op iedere kamer terug te vinden.

De lockers worden verwijderd. De bewonerswas verloopt terug volgens het gekende systeem. Bij vragen, richt u tot de medewerkers op de afdeling.

Dieren mogen terug op bezoek komen.

 

2) Uitgangsregeling

De bewoner kan steeds de organisatie verlaten, mits de volgende voorwaarden zijn voldaan:
Na overleg met de (hoofd)verpleegkundige.
Behoud van 1,5 meter afstand.
Sterk aangeraden mondmaskers te dragen door alle partijen.

We rekenen hierbij op het gezond verstand van iedereen.

 

3) Cafetaria (vanaf 15 juli 2020)

De capaciteit van onze cafetaria’s zijn beperkt.

Reservatie verplicht voor het gebruik. Reserveren kan vanaf 8 juli 2020 op het nummer 011/27 29 21 voor het WZC en 011/77 96 13 voor het herstelverblijf. Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9u en 17u.

Per bewoner kan u éénmaal per week een tafel reserveren voor maximaal 4 personen (inclusief bewoner) in functie van de beschikbaarheid.

Neem bij het betreden onmiddellijk plaats aan uw gereserveerde tafel.

Openingsuren van 14u tot 16u.

Mondmasker mag enkel afgezet worden indien men aan de tafel zit.

Bediening aan tafel.

Het terras is gesloten.

Betalen via bankcontact of via factuur bewoner.

 

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen ten allen tijde aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor onze bewoners/cliënten, medewerkers en uzelf.

 

Veilige groeten,

De directie

 

Top