Maandelijks op dinsdag Fit & Fun

Samen bewegen en ontmoeten met kiné, ergo en animatie.

Voor onze bewoners van Home en Bohesa

Top