Heb je een klacht of een opmerking met betrekking tot de zorg- en dienstverlening in het Salvator Welzijnscentrum?
Geef dit zeker aan ons door zodat wij dit kunnen gebruiken om onze dienstverlening en zorg naar bewoners, familie, personeel en dokters nog verder te verbeteren.

Hoe geef je een klacht of opmerking aan?

Dit kan mondeling of schriftelijk. Een schriftelijke klacht wordt  genoteerd op een klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt aan de hoofdverpleegkundige van de aangrenzende afdeling van het rusthuis of aan de infobalie bezorgd. Bij een mondelinge klacht noteert de medewerker die de klacht ontvangt de klacht op een klachtenformulier en bezorgt dit aan de hoofdverpleegkundige van de aanpalende afdeling van het rusthuis of aan de directie.

Elke klacht wordt behandeld volgens onze vastgelegde klachtenprocedure.Deze procedure heeft als doel de afhandeling van klachten die geformuleerd worden door een bewoner, een familielid of een medewerker vast te leggen, zodat:

  • elke klacht wordt geregistreerd
  • elke klacht wordt geanalyseerd, d.w.z. onderzocht naar de oorzaak
  • op elke klacht feedback wordt gegeven
  • na elke gegronde klacht correctieve maatregelen worden genomen
  • preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de vastgestelde tekortkoming zich zou herhalen.

Neem dus zeker contact op met een van onze medewerkers als je een klacht of opmerking hebt of vul het klachtenformulier hieronder in en bezorg dit aan de infobalie.

Klachtenformulier

Top