Inspraak Salvator

De zorg om een kwaliteitsvolle zorgverlening is een gemeenschappelijke opdracht. Wij waarderen dan ook de unieke bijdrage van elke betrokkene. Alle belanghebbenden kunnen een steentje bijdragen aan onze opdracht via een participatief beleid. Ook bewoners en de familieleden hebben inspraak in de algemene werking van het Welzijnscentrum en dit via de bewoners- en de familieraad. Deze raden werken nauw samen met de directie en met de diensthoofden. Zij komen op regelmatige tijdstippen samen, minimum 4 keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen worden uitgehangen, zodat alle bewoners geïnformeerd worden over de besprekingen.

Onze Bewonersraad
Deze raad bestaat uit bewoners van het rusthuis en zij vertegenwoordigt alle bewoners. De leden brengen regelmatig een bezoekje op de afdelingen om te vragen of de bewoners zich thuis voelen, of ze tevreden zijn. In hun vergaderingen bespreken zij de activiteiten in het rusthuis, initiatieven die de sfeer en de kwaliteit in het rusthuis kunnen bevorderen.

Onze Familieraad
Deze raad bestaat uit familieleden van de bewoners. Zij bespreekt de algemene werking van het rusthuis, niet de individuele bewoner.

Top