Maatregelen betreft Covid-19 vanaf 19/10

Geachte bewoners,

Beste familieleden,

Naar aanleiding van de stijgende Covid-19 besmettingen in onze maatschappij en de inzichten die we dagelijks verkrijgen door diverse samenwerkingsverbanden, willen wij iedereen op de hoogte brengen van de wijzigingen in zorg- en dienstverlening die zullen toegepast worden vanaf 19 oktober 2020 tot en met 15 november 2020.

Eveneens benadrukken we, dat onze richtlijnen op de campus van Salvator Welzijnscentrum vzw strikt dienen gevolgd te worden. Indien wij merken dat er een inbreuk is op deze richtlijnen, zullen wij een individueel bezoekersverbod opleggen van 14 dagen.

Wij trachten de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze bewoners en uw naasten voor op te stellen en rekenen op het gezond verstand van iedereen.

Graag delen wij u de gewijzigde richtlijnen mee en herhalen wij de te volgen richtlijnen:

Zorg- en dienstverlening

 • Bij het verlaten van de kamer draagt de bewoner een mondneusmasker
 • Kinesitherapie zal individueel op de kamer voorzien worden
 • Kappers komen individueel langs op de kamer, er is geen toegang meer tot het kapsalon
 • Cafetaria blijft gesloten

Bezoekersregeling

 • Registratie via tablets verplicht aan de ingangen
 • Een mondneusmasker wordt ten alle tijden gedragen
 • Het respecteren van de sociale afstand van 1,5 meter
 • De deur van de kamer blijft open. Dit voor een continue goede ventilatie van de kamer
 • U neemt de kortste weg naar de kamer
 • Goede handhygiëne d.w.z. handen wassen en ontsmetten voor en na uw bezoek
 • 4 vaste bezoekers per bewoner voor bezoek op de kamer
 • Maximum 2 bezoekers tegelijk op de kamer
 • Contact met andere bewoners en medewerkers door het bezoek dient vermeden te worden
 • Er is geen bezoek mogelijk indien u, als bezoeker, teruggekeerd bent van uw reis uit een oranje of rode zone. Dit voor 14 dagen na terugkomst
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting voor een periode van minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de symptomen
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is
 • Uitzondering op de bezoekersregeling wordt voorzien voor personen die zich in een laatste fase van het leven bevinden

Uitgangsregeling

 • Wandelen op ons terrein of in ons park kan ten alle tijden en met iedereen, mits naleving van de richtlijn rond mondneusmasker en handhygiëne
 • U kan als bewoner of cliënt ten alle tijden de voorziening verlaten voor een medische afspraak, een zakelijke afspraak of een één op één afspraak. (Enkele voorbeelden hiervan zijn dokter, advocaat, kapper, pedicure, manicure,…) Indien hierover twijfel is gelieve dit na te vragen op de afdeling
 • Wij vragen om geen drukke plaatsen op te zoeken zoals markten, grootwarenhuizen, familiefeesten, enz.

In functie van de noodzakelijkheid zijn de maatregelen ten allen tijde aanpasbaar. Dit alles uit veiligheid voor onze bewoners, medewerkers en uzelf.

Met vriendelijke en veilige groet,

Salvator Welzijnscentrum vzw

Top