Aanvullende maatregelen Covid-19

Geachte bewoners en cliënten,
Beste familieleden,

Naar aanleiding van de algemene COVID-19 opflakkering en de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad willen we jullie graag op de hoogte brengen van volgende aanpassingen die zullen aanvangen vanaf maandag 3 augustus en dit voorlopig tot en met 31 augustus 2020:

• Het bezoek wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers per bewoner/cliënt.
• Een uitzondering op deze regel is toegestaan voor bewoners/cliënten die zich in een terminale fase bevinden.
• De bewoner/cliënt kan enkel de voorziening verlaten voor een zakelijke afspraak of medische consulatie. Dit telkens in overleg met de verpleegkundige. Hierbij vragen wij een attest ter bewijs van de verplaatsing voor te leggen.

vanaf 24 juli 2020:

• Dienen bewoners steeds een mondneusmasker te dragen bij het verlaten van de afdeling.
• De cafetaria’s zullen terug gesloten worden. Het zal bijgevolg niet langer mogelijk zijn deze te reserveren voor gebruik.

Graag herhalen wij hierbij ook de algemene maatregelen voor bezoek:

• Registratie verplicht via tablets aan de ingang.
• Het dragen van een mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheid in de voorziening.
• Het respecteren van de sociale/fysieke afstand van 1,5 meter, ook tijdens het bezoek op de   kamer.
• Tijdens het bezoek op de kamer vragen we om de deur open te laten.
• Een bezoeker neemt de kortste weg naar de kamer van de bewoner/cliënt.
• Het toepassen van goede handhygiëne. Gelieve ervoor te zorgen dat de handen gewassen zijn en ontsmet zijn voor en na het bezoek aan de bewoner/cliënt.

Wij herinneren u er graag aan dat bij het niet-naleven van de maatregelen u de toegang tot onze instelling kan geweigerd worden en wij genoodzaakt zullen zijn om deze maatregelen te herbekijken en terug aan te passen. Dit alles uit veiligheid voor onze bewoners/cliënten, medewerkers en uzelf.

Veilige groeten,

De directie

Top