Maatregelen Covid-19 fase 1

Geachte bewoners/cliënten en familieleden,

 

Onder het motto “1,5 meter afstand brengt ons dichter bij elkaar” zijn we aan de slag gegaan om onze versoepelingen van de maatregelen vorm te geven. Dit motto is de rode draad voor ons exit plan. Eén ding is zeker: het pad voor ons is anders dan we dachten, maar onze kracht zal ons vooruit helpen.

Alle richtlijnen, die eerder gecommuniceerd werden betreffende de coronamaatregelen, blijven van kracht tot en met 10 mei 2020  (het algemeen bezoekersverbod blijft gelden). Vanaf 11 mei 2020 gaan wij over naar de 1ste fase omtrent de versoepelingen van de maatregelen.

Fase 1:

1) Binnentuinen

De binnentuinen worden opengesteld voor familieleden van maandag tot en met vrijdag, van 14u tot en met 16u. Deze mogen betreden worden mits het dragen van een mondmasker en met respect voor social distancing. Maximum 10 personen mogen tegelijkertijd de binnentuinen betreden.

2) Paramedische zorgverleners

Onze paramedische zorgverleners nl. logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en animatoren zullen hun dagelijkse activiteit geleidelijk aan terug starten.

3) WhatsApp

Er blijft tijd gemaakt worden voor de videogesprekken met familieleden via WhatsApp.

Bij het niet naleven van de maatregelen en de fases doorheen ons exit plan zullen wij genoodzaakt zijn deze te herbekijken en eventueel terug aan te passen. Dit alles uit veiligheid voor onze medewerkers, onze bewoners/cliënten en uzelf.

Verdere communicatie over ons exit plan volgt, voor onze bewoners via briefwisseling, voor de families via email.

Veilige groeten,

De directie

Top